Niepokojąca woń przypalonej marchwi. Rozmowa z Markiem Krajewskim

http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,20736227,niepokojaca-won-przypalonej-marchwi-rozmowa-z-markiem-krajewskim.html
Agnieszka Kublik
24 września 2016 | 01:02

Marek Krajewski (Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta)
Piszę trzy godziny i czterdzieści osiem minut. Przez dwie godziny dwadzieścia czytam filozofów po grecku i po łacinie, a pozostały czas poświęcam na szlifowanie angielszczyzny, zwykle podczas biegania. Normalne życie zwykłego pracującego rzemieślnika. Z Markiem Krajewskim* rozmawia Agnieszka Kublik.
Agnieszka Kublik: A trup jaki wydaje zapach?  Read More

O HERBERCIE W STAWISKU

Szanowni Państwo,

w dniach 5 – 6 listopada (sobota – niedziela), o godz. 17.00 zapraszamy do Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku na HERBERTIADĘ – sesję popularno – naukową na temat życia i twórczości Zbigniewa Herberta.

Program:

sobota, godz.17.00 – wykłady i wernisaż

– Mariusz Olbromski, literat, dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, przedstawi związki biografii i twórczości Zbigniewa Herberta ze Lwowem, rodzinnym miastem pisarza.

– Dr Józef Maria Ruszar, inicjator i twórca wielu sesji naukowych i wydawnictw poświęconych autorowi „Pana Cogito”, zaprezentuje refleksje na temat ekonomii jako tematu literackiego w twórczości Zbigniewa Herberta.

– Dr Małgorzata Peroń (KUL) przedstawi wykład „Ślad dłoni szukający… Posągi, kamienie, kształty w poezji Zbigniewa Herberta”, który zarazem będzie znakomitym wprowadzeniem do świata rzeźb artystki Moniki Osieckiej.

– Wernisaż wystawy „Fragmenty lustra” Moniki Osieckiej.

Monika Osiecka jest znakomitą rzeźbiarką, a także pisarką, absolwentką ASP w Warszawie. W 1994 roku obroniła dyplom w Pracowni Rzeźby Grzegorza Kowalskiego. Do rzeźby dochodziła poprzez fascynację kulturą Włoch i Iranu, gdzie spędziła dzieciństwo i wczesną młodość. Tworzy akty kobiece i rzeźbę abstrakcyjną. Materiałem rzeźbiarskim jest kamień, w którym pracuje na międzynarodowych stażach i sympozjach rzeźbiarskich w całej Europie. Zapiski i autokomentarze na temat własnej twórczości i życia towarzyszą jej od czasu studiów. Poetycka forma i niezwykła intymność tej autobiograficznej narracji dają rzadki w literaturze polskiej zapis twórczej samoświadomości i kobiecego doświadczenia.

niedziela o godz. 17.00 – spotkanie i recital

– Spotkanie z dr. hab. Rafałem Żebrowskim, siostrzeńcem i wybitnym biografem Zbigniewa Herberta, który zaprezentuje książkę „Zbigniew Herbert. Kamień, na którym mnie urodzono”.

– Recital „Siódmy anioł” Dominiki Świątek do wierszy Zbigniewa Herberta.

Artystka jest kompozytorką, autorką piosenek i polonistką. Wydała dwie płyty ze swoimi kompozycjami: do wierszy Zbigniewa Herberta oraz Juliusza Słowackiego.

Płyta „Siódmy anioł” to kompozycje Dominiki Świątek do 17 wierszy Zbigniewa Herberta. Premiera tego programu miała miejsce podczas VI edycji Festiwalu im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu. Artystka prezentowała ten recital w wielu miejscach, m.in., we Lwowie i Krzemieńcu. Płyta przyniosła jej wielkie uznanie krytyki muzycznej i słuchaczy.

serdecznie zapraszam

Beata Zybała

Zaproszenie_5_6_10_2016_2

Program na listopad:

stawisko listopad

Znasz Boba Dylana muzyka?

Poznaj Boba Dylana – laureata literackiej Nagrody Nobla Nie tak dawno pisano tak:
Bob Dylan to żywa legenda muzyki rockowej. Nagrał wiele piosenek, które weszły do muzycznego kanonu, jest laureatem Oscara, ma za sobą doświadczenia aktorskie, a od lat wymienia się go w gronie kandydatów do literackiej Nagrody Nobla. http://muzyka.onet.pl/bob-dylan
Dzisiaj, 13.10.2016 r. dziennikarze piszą tak: Read More

LITERACKA NAGRODA NIKE 2016 PRZYZNANA

nagroda_nike

Finałowa „7”

nagroda_nike1

Magdalena Grzebałkowska – 1945. Wojna i pokój Piotr Matywiecki – Którędy na zawsze Bronka Nowicka – Nakarmić kamień Maciej Płaza – Skoruń Ziemowit Szczerek – Tatuaż z tryzubem Weronika Murek – Uprawa roślin południowych metodą Miczurina Renata Lis – W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu

INFORMACJE ZA: http://www.nike.org.pl/strona.php?p=6&aid=277&eid=23

O TWÓRCZOŚCI BRONKI NOWICKIEJ CZYTAJ TUTAJ:

http://www.dwutygodnik.com/artykul/6068-tomograf-w-gebie.html

I TUTAJhttp://biuroliterackie.pl/ksiazki/nakarmic-kamien-4/dodatkowe-informacje/

Opracowanie materiałów : Elżbieta Baczewska

PRZYKŁADOWA ROZPRAWKA MATURALNA

Zadanie 2. Czy w miłości lepiej słuchać głosu rozsądku, czy też oddać się namiętności? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu Lalki, całego utworu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

Przykłady uczniowskich rozprawek lub fragmentów z komentarzami – POBIERZ

PORADNIK JAK NAPISAĆ ROZPRAWKĘ – POBIERZ

PODSTAWA PROGRAMOWA – JĘZYK POLSKI IV etap edukacyjny

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w struktu- rze głębokiej tekstu; rozpoznaje funkcje tekstu i środki językowe służące ich realizacji; ma świadomość kryteriów poprawności językowej.
POBIERZ I ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Copyright STREFA HUMANISTY 2024
Tech Nerd theme designed by Siteturner